OUR NEW SITE IS

COMING
SOON

STAY TUNED!

 

PAVISAM DRĪZ MĒS NODROŠINĀSIM DRONU PILOTĒŠANAS APMĀCĪBAS SASKAŅĀ AR MINISTRU KABINETA NOTEIKUMIEM NR. 436 UN ES REGULU 2019/947 

PRAKSTISKĀS UN TEORĒTISKĀS APMĀCĪBAS LIDOJUMIEM SPECIFISKAJĀ KATEGORIJĀ:
-  STS-01 UN STS-02 SCENĀRIJI
-  PDRA-S01 UN PDRA-S02 SCENĀRIJI
- PDRA-G01 UN PDRA-G02
- SORA RISKA ANALĪZES PIELIETOJUMS 
- PAPILDUS MODUĻI PĒC SORA ANALĪZES REZULTĀTIEM
- PAPILDUS KURSI PĒC KLIENTA PIEPRASĪJUMA
- KONSULTĀCIJAS

PRAKSTISKĀS UN TEORĒTISKĀS APMĀCĪBAS LIDOJUMIEM ATVĒRTAJĀ KATEGORIJĀ:
- A1/A3
- A2