top of page
STSA2 advert (14).jpg
About & Subscribe

NODROŠINĀSIM DRONU PILOTĒŠANAS APMĀCĪBAS SASKAŅĀ AR MINISTRU KABINETA NOTEIKUMIEM NR. 436 UN ES REGULU 2019/947 

PRAKSTISKĀS UN TEORĒTISKĀS APMĀCĪBAS LIDOJUMIEM SPECIFISKAJĀ KATEGORIJĀ:

-  SPECIFISKĀS KATEGORIJAS TEORĒTISKĀS APMĀCĪBAS (STS)
- SORA RISKA ANALĪZES PIELIETOJUMS 

- LAUKSAIMNIECĪBAS DRONU PILOTU APMĀCĪBAS (WWW.AGRODRONS.LV)

- PAPILDU MODUĻI PĒC SORA ANALĪZES REZULTĀTIEM
- PAPILDU KURSI PĒC KLIENTA PIEPRASĪJUMA

- BEZPILOTA GAISA KUĢA EKPSLUATANTA DOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANA LIDOJUMIEM SPECIFISKAJĀ KATEGORIJĀ
- KONSULTĀCIJAS ( 85 EUR/ST. + PVN)

PRAKSTISKĀS UN TEORĒTISKĀS APMĀCĪBAS (NAV OBLIGĀTAS) LIDOJUMIEM ATVĒRTAJĀ KATEGORIJĀ:
- A2 

bottom of page