OUR NEW SITE IS

COMING
SOON

 

PAVISAM DRĪZ MĒS NODROŠINĀSIM DRONU PILOTĒŠANAS APMĀCĪBAS SASKAŅĀ AR MINISTRU KABINETA NOTEIKUMIEM NR. 436 UN ES REGULU 2019/947 

PRAKSTISKĀS UN TEORĒTISKĀS APMĀCĪBAS LIDOJUMIEM SPECIFISKAJĀ KATEGORIJĀ:
-  PDRA-S01 UN PDRA-G03 SCENĀRIJI
- SORA RISKA ANALĪZES PIELIETOJUMS 

- LAUKSAIMNIECĪBAS DRONU PILOTU APMĀCĪBAS

- PAPILDU MODUĻI PĒC SORA ANALĪZES REZULTĀTIEM
- PAPILDU KURSI PĒC KLIENTA PIEPRASĪJUMA

- BEZPILOTA GAISA KUĢA EKPSLUATANTA DOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANA LIDOJUMIEM SPECIFISKAJĀ KATEGORIJĀ
- KONSULTĀCIJAS

PRAKSTISKĀS UN TEORĒTISKĀS APMĀCĪBAS LIDOJUMIEM ATVĒRTAJĀ KATEGORIJĀ:
- A1/A3
- A2